Grupa muzyczna AVIATOR


PiotrPiotr Gajda. "Bolo"

Gitara elektroakustyczna, akordeon, instrumenty klawiszowe, vocal, wodzirej. Wspó??w??a??ciciel zespo??u i agencji muzycznej. Absolwent Szko??y Muzycznej I stopnia Im. Oskara Kolberga w Radomiu w klasie akordeonu. Ponad 25 lat do??wiadczenia na rynku zespo??ów muzycznych. Wspó??za??o??yciel zespo??u "Casio" (1988-1992), Za??o??yciel i wspó??w??a??ciciel zespo??u Kazuar (1992-....), zespó?? istnieje dodzi?? i ??wietnie sobie radzi na rynku w ca??ej Polsce. Wspó??za??o??yciel istniej─?cych zespo??ów: Impas (2012r), Again Party (2014r). Uczestnik wielu kursów DMX (o??wietlenie sceniczne), techniki estradowej i nagra?? studyjnych oraz home recordingu. Zainteresowania prywatne to lotnictwo (pilot szybowcowy III klasy), modelarstwo lotnicze, historia lotnictwa II wojny ??wiatowej. ??onaty, doros??a córka. 

Beata SkrzekBeata Skrzek "Becia"

Vocal, obój, pianino. Muzyka to jej ca??e ??ycie! Swoj─? nauk─? ??piewu rozpocz─???a w wieku 9 lat w MGOK-u w Bia??obrzegach pod kierunkiem Jadwigi St─?pkowskiej. jest laureatk─? wielu festiwali oraz zdobywczyni─? presti??owych nagród. Uko??czy??a Szko??─? Muzyczn─? I stopnia im. Oskara Kolberga w Radomiu w klasie oboju i pianina. Aktualnie jest studentk─? pedagogiki

 

Pawe?? Syta

Pawe?? Syta

Vocal. ??wietna barwa g??osu do utworów disco-polowych Interesuje si─? muzyk─?, sportem oraz motoryzacj─?. Jego pasj─? jest ??piewanie i jazda na rowerze. Do??─? wcze??nie nauk─? emisji g??osu rozpocz─??? w MGOK-u w Bia??obrzegach pod kierunkiem Jadwigi St─?powskiej. Wygra?? kilka festiwali m??odzie??owych (regionalnych i ogólnopolskich). W czasie liceum nale??a?? do rockowego zespo??u muzycznego. Po maturze gra?? na perkusji i ??piewa?? w zespole "Zed Is Dead", którego g??ównym wokalist─? jest do dzi?? (graj─? mieszank─? reggae, ska i rocka)

Pawe?? Turzy??ski

Pawe?? Turzy??ski

Instrumenty klawiszowe, Akordeon. Uko??czone ognisko muzyczne w Bia??obrzegach

 

 

 

 

 

Subskrybuj

Napisz

Piotr Gajda » gajda_piotr@interia.pl

Zadzwo??

Piotr Gajda » 609 107 910