Oferta

G??ównie zajmujeny si─? opraw─? muzyczn─? i organizacj─? wesel. Kochamy wesela, lubimy je gra─?.

Posiadamy kolumny aktywne ameryka??skiej firmy ElectroVoice. Parkiet taneczny i sal─? konsumpcyjn─? nag??a??niamy oddzielnie, stosuj─?c nag??o??nienie strefowe. Cz─???─? taneczn─? pokrywamy d??wi─?kiem z 4 stron. Zalet─? tego typu uk??adu jest to, ??e muzyka do ta??ca jest do??─? g??o??no, natomiast na cz─???ci jadalnej swobodnie mo??na rozmawia─?. Wykorzystujemy systemy bezprzewodowe, dzi─?ki temu na sali nie ma rozk??adanych kabli g??o??nikowych (estetyka i funkcjonalno??─?).

Sprz─?t ten zapewnia nam odpowiednie nag??o??nienie dla imprez od 100 do 400 osób.

W firmie mamy 2 g??ówne zespo??y Aviator i Kazuar, ale utrzymujemy kontakt z innymi grupami muzycznymi np.

Impas, Again Party.

Zadzwo?? - Je??eli nie  "my" to pomo??emy Ci znale??─? inny zespó?? na wesele, fotografa, kamerzyst─?, barmana, Dj, samochód, bryczk─?, pirotechnika itd....

 

Subskrybuj

Napisz

Piotr Gajda » gajda_piotr@interia.pl

Zadzwo??

Piotr Gajda » 609 107 910